How to find the fines on your vehicle

మీ వాహనాల ఫై ఉన్న ఫైన్స్ ను తెలుసుకోవటం ఎలా ?

మనం మన రోజువారి పనులమీద చాలా బిజీ గా తిరుగుతుంటాం .అదికూడా దూరాన్ని బట్టి కాలినడకన ద్వారా లేక ద్విచక్ర వాహనం లేక నాలుగు చక్రాల వాహనాలు వాడుతుంటాం. ప్రస్తుత కాలంలో ప్రతిఒకరి ఇంట్లో కారు కానీ బైక్ కానీ ఉండటం సహజం .మనం మన పనులమీద అక్కడకి ఇక్కడకు తిరుగుతుంటాం. మనం తొందరపాటులో లేక నిర్లక్ష్యంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ,రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ ,హెల్మెట్ మరియు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవటం మరచిపోతుంటాం.కొన్ని సమయాల్లో ట్రాఫిక్ నియమాలను అతిక్రమించటం ఫలితంగా మనం ట్రాఫిక్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని చెక్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి దొరికిపోయి చాలా బాధపడుతుంటాం.మనకు లోలోపల భాదవేస్తుంది అన్ని ఉన్నా మనదగ్గర సంబందించిన పేపర్స్ తేక పోవటంవల్ల పోలీసులు ఫైన్ వేస్తారు, కానీ వాటిని చెల్లించక తప్పదు.

ఇంతకు మనుపటిలాగా రసీదులు రాయటం అక్కడే చెల్లించటం ఉండేది ఇప్పుడు అలాకాకుండా అక్కడికక్కడే online ద్వారా లేదా meeseva ద్వారా మనం మన వాహనానికి సంబందించిన జరిమాన చెల్లించవలసి ఉంటుంది. వారు గడువు ఇచ్చిన సమయంలోపల జరిమానా చెల్లించవలసి ఉంటుంది.

మీ వాహనం పై ఎటువంటి జరిమానా వేశారు అన్న విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నారా . అలాకాకుండా మీ వాహనంపై జరిమానాలు ఉన్నాయా లేదా తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ చెప్పబడిన కొన్ని పద్ధతులు ద్వారా తెలుసుకోండి.

1.మీ మొబైల్ కు వచ్చిన సందేశం లోని లింక్ ను ఓపెన్ చేయటం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. లేదా,

2. e-చలాన app ద్వారా . లేదా,

3. https://apechallan.org వెబ్సైట్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

Process 1:-

పోలీసులు జరిమానా వేసినప్పుడు మీ మొబైలుకు ఒక సందేశము వస్తుంది.ఆ సందేశాన్ని ఓపెన్ చేసి చుస్తే  దానిలోని ట్రాఫిక్ e-challan 16 digit నెంబర్ మరియు మీరు కట్టవలసిన జరిమానా రుసుము మొత్తము ఉంటుంది .అంతేకాకుండా వెహికిల్ నెంబర్ మరియు అందులో  ఒక url లింక్ కూడా క్రింద ఇవ్వబడి ఉంటుంది.ఆ లింక్ పై క్లిక్ చేయగా గూగుల్ బ్రౌజరు లో కానీ మరి ఏ ఇతర బ్రౌజరు లో కానీ దానిని ఓపెన్ చేయవచ్చు . అందులో జరిమానాకు సంబంధించిన వివరాలు ఉంటాయి.

Process 2 :-

జరిమానా లోని 16 అంకెల చలాన నెంబర్ను, ఆంద్రప్రదేశ్ e-చలాన app ద్వారా కూడా ఓపెన్ను చేయవచ్చు దానిఉకోసం మీరు  గూగుల్ ప్లేస్టోర్ నుండి ఆంద్రప్రదేశ్ e-చలాన app ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి.తర్వాత యాప్ ను ఓపెన్ చేయండి.చేయగానే యాప్ మీడియా ,ఇమేజెస్ ,వీడియో రికార్డింగ్ మరియు లొకేషన్ లాంటి కొన్ని పెర్మిషన్స్ అడుగుతుంది  వాటికీ అనుమతి ఇవ్వవలసి ఉంటుంది.

 

Process 3:-

https://apechallan.org URL ను గూగుల్ క్రోమ్ మరి ఏ ఇతర బ్రౌసింగ్లోనైన ఓపెన్ చేయండి.తరువాత మీ వాహనం యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ను  ఎంటర్ చేయండి తరువాత కాప్చ కోడ్ ను ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది.తరువాత సెర్చ్ బటన్ ఫై క్లిక్ చేయండి. మీ వాహనం ఫై ఎటువంటి జరిమానా ఉన్న వెంటనే చూపిస్తుంది.

How to know the followers in Facebook

My most successful online store grew to 54,000 Facebook followers. Having so many Facebook likes allowed us to create an engaged community of people who loved our niche and, more importantly, our products. And the high order volume of products we sold due to our Facebook popularity wasn’t too shabby either. If you’re just starting out and want to know how to get followers on Facebook or how to increase Facebook likes, I’ll break down the tried and true tactics that have worked for me.

1
 1. Run Facebook Ads
 2. Invite People to Like Your Page
 3. Create Viral Content
 4. Host a Giveaway
 5. Post-Attention-Grabbing Content
 6. Add a Facebook Likes Pop-Up

Tips for whatsApp business app download and activation

tips for whats-app business app downloading and activation

Good news for whats app users why because of whats app business app now available in India. This app available in some countries only like US, Italy, UK, Mexico and now this app available in India Also. Whats-app business app is useful for small and medium business peoples in India. The company said the app would be useful for companies to connect with their customers and to grow their business.

This app is available in Google play store for free to Android mobiles.The features are simple in this app is similar to regularly use Whats App. However, Merchants need to create a business profile instead of a personal profile. Where merchants can put their information like their business, Address, e-mail etc. In this app, smart messaging options are available. With the help of these customers who are connected to whats app business, they can give the quick response to their questions. Automatic messages can be sent by this when a customer calls not received.

 • To install this app, go to Google play store and type whats-app Business in the search bar.Then hit on WhatsApp Business app Install, the installation process will start. After completion of installation open the app to activate.

whatsApp business app installation

 • First open the app to continue to log in, select the agree and continue.whatsApp will send an SMS to verify phone number. Then enter your phone number and then your mobile will receive OTP(One time password). it will send the otprevive photo and video, allow whats App Business access to your contacts and your devices, photos, media, and files, then select on continue button.
 • Next hit on allow, to allow whats-app Business to access your contacts.Enter your mobile number then hit on next button it will ask you to send the messages and hit on allow.Then your account will be activated.

Whats-app backup

Tez app install,activation and benefits

tez app activation

we all know the people have suffered a lot of problems, due to the demonetization last year. In that time, taking money from banks is very difficult. Most of the peoples know about mobile digital payments apps or not known until the demonetization. Even if they know it, they do not use them. From the time of currency difficulties, now everyone has to move towards digital payments. Now government also encouraging it.

Recently Google has launched its new mobile payment service and its free of cost available in India, that is Tez app (for Indians).This app supports all the leading banks in India.

Tez app developed by Google LLC. It works on Android version 4.4 and up versions only.contacts

How to Download and activate Tez app

Download the Tez app from google play store and install it on your android phone.If you are using Apple phone, you have to get this app from the iOS store.Once Tez app is successfully installed on your phone you have to open the app and first select the language. At present nine languages are available in this app. ( Telugu, Tamil, Kannada, Marathi, Gujarati, Bengali, Hindi, and English ). Select your mother tongue or select the default language as English. After completion of the activation process, you can also change the language.

How to activate the app

 • To activate this app first open the app and select your language, then press top right side corner arrow symbol, then it will go to next stage in that stage enter your mobile number, that to the mobile number must be linked to your bank account. Enter the phone number and hit the top right side corner arrow then it will go next stage.

tez app activation

 • Give the google account details, (means G-mail ID) to be linked to Tez app. Then the OTP process begins, Enter the OTP (one-time password ) within the given time (2 min otherwise it will lapse), what message you receive in your registered mobile and enter that OTP.

tez app activation

 • After completion of verification process. Tez app has to create Device lock or Google pin for security purpose.

 

Inc

The best MX player useful tips and tricks

MX Player tips and tricks

Plenty of Android apps are available in the Google Play Store, in that most popular App, in the video section MX Player is the best app for android phones, that to video and audio fans.More options are available in MX Player for user comfort.In that most useful options explained below.

1. How to change the MX Player theme

After using few days this app, you feel bored when you seeing the same theme.But here some themes provided by the developer, By changing themes colors, it gives awesome look to your MX Player, To change the theme tap on 3 dots top right corner of the screen, then go to Settings, select the list then select which theme you want.

MX player useful tips and tricks

2. How to hide and unhide the video files

If you have some private video files on your mobile, to hide those video files one simple option is given in this app. To hide particular video press and hold for some while that video file, one pencil symbol shown below right side corner, tap on that and rename the file name with a dot before starting the file name( Example:-.filename) then select ok, after that automatically that file hides.

MX Player Useful Tips and tricks

To unhide the hidden video files go to settings and select the list option then scroll down and select the Show hidden files and folders. All hidden files and folders will appear, Select that file and rename the file without a dot.Then it normally appears.

MX Player Useful tips and tricks2

3. Use MX Player as a Music Player

No need to have another music player, use MX Player as a music player if you change some settings in the app. To activate this go to settings and then go to audio and select the first checkbox (Audio player) and exit from settings.All music files will be listed automatically and play the music files.

Use MX Player as Music Player

4. How to set Double tap to Pause and Play

Go to settings then select Player then go to player controls click on double tap (play/pause) check box.After that come back and play one video file, Double tap on display while playing the video it will stop playing, then again double tap on that video then it will start playing the video normally.

Hot to set Double tap to Pause and Play
Hot to set Double tap to Pause and Play

5. How to boost the volume

In normal volume is up to 15 points, if you want more or double the volume.HW decoder and SW decoder options are shown top right side corner. In that, select the SW decoder, then increases the volume up to 30 points and sound will boost gradually.

How to boost the volume

To Download MX Player Click here